Rädda vår miljö – Läs mer om katastrofer & naturen

 

 

 

1

Naturkatastrof

Naturkatastrofer inträffar hela tiden runt om i världen. Det kan vara översvämningar, skogsbränder, orkaner, jordbävningar eller svår torka. Naturkatastrofer kan vara väldigt svåra att förutse, åtminstone i så pass god tid att det finns tid att förbereda för dessa för att minimera skador. Naturkatastrofer leder nästan alltid till att många människor får lida svårt, människor som dör eller förlorar sina hem, marker och sin egendom.

3

Terrorattack

Terrorattacker är avskyvärda händelser som utförs enbart för att väcka uppmärksamhet och inge fruktan. Vid terrorattacker är det nästan alltid enbart civila personer som dör eller skadas svårt. Terrorattacker utförs av terrororganisationer och är ofta riktade mot den egna regimen eller etniska grupper. Det finns också enskilda personer som utför terrorattentat av olika personliga skäl som exempelvis vid masskjutningar.

2

Olyckor

Olyckor beror ofta på den mänskliga faktorn som exempelvis att man har brustit i säkerhetskontrollerna eller struntat i olika föreskrifter. Exempel på stora olyckor är tågolyckor, flygplansolyckor och båtolyckor, där många personer ofta mister livet. Det finns också en hel del andra olyckor som kan inträffa och som påverkar många personer som exempelvis en olycka i ett kärnkraftverk eller i fabriker som leder till utsläpp av giftiga gaser.

Katastrofer & naturkatastrofer

På denna hemsida kommer vi att skriva om olika typer av katastrofer, och hur de påverkar samhället. Syftet med hemsidan är att sprida information och kunskap inom området. Det finns olika händelser som samhället inte kan skydda sig emot och som kan drabba både egendom och personer mycket svårt. Det är bland annat naturkatastrofer, terrorattacker och olyckor av olika slag. I viss mån går det att förutse vissa händelser och även förbereda sig för att de ska hända men ofta är dessa händelser något som inträffar snabbt och ibland helt oväntat.

Det inträffar massor av naturkatastrofer runt om i världen varje år som exempelvis jordbävningar, översvämningar, torka och skogsbränder. I de flesta fall är det naturkatastrofer av mindre dignitet vilket innebär att även om egendom skadas och många personer berörs så är det få dödsfall. Mellan varven inträffar dock större naturkatastrofer som innebär att tusentals, ibland miljontals, människor dör som exempelvis då det råder svår torka.

När det gäller terrorattacker så har världens länder blivit bättre på att förutse dessa händelser och ofta även avstyra dessa innan de händer. Men ibland lyckas förövarna att utföra sina terrorattacker, vilket ofta har som syfte att döda civila människor. Det kan vara bomber på allmänna platser, självmordsbombare men även attacker med skjutvapen och knivar som utförs i ett speciellt syfte.

Även olyckor kan vara upphov till många dödsfall och även skada på egendom. Ett exempel där många personer kan mista livet är flygplansolyckor, färjekatastrofer eller tågolyckor. Dessa olyckor är också svåra att förutse men ofta är den mänskliga faktorn inblandad genom att någon har brustit i kontroller av säkerheten. Det kan också bero på att man har överskridit olika limiter, som exempelvis hastigheten eller lastkapaciteten.

Oavsett om det inträffar en naturkatastrof, terrorattack eller en olycka så blir ofta många personer drabbade på olika sätt, som exempelvis att personer drivs iväg från sina hem, får sina hem förstörda eller att personer dör. Länder har en bra beredskap för att hantera olika händelser men oftast efter att de har inträffat.

Vill du att vi skriver om ett visst ämne, eller har några frågor om innehållet på hemsidan? Hör i så fall av dig via vårt kontaktformulär!

Blogg