Jordbävningen i indiska oceanen 2004

En av de värsta jordbävningarna i modern tid inträffade i indiska oceanen år 2004 och var den tredje kraftigaste jordbävningen någonsin. Jordbävningen i indiska oceanen uppmätte hela 9,3 på Richterskalan. Den kraftiga jordbävningen följdes sedan upp av ett stort antal efterskalv i flera månader efteråt där det kraftigaste efterskalvet hade en magnitud på hela 5-7 på Richterskalan. Två månader efter huvudskalvet skedde ett efterskalv med en styrka på 8,6 på Richterskalan, vilket ledde till ytterligare 1 000 nya dödsfall.

Jordbävningen i indiska oceanen inträffade strax utanför den indonesiska ön Sumatra klockan 08:00, lokal tid, den 26 december år 2004. Det var en så kallad undervattenjordbävning vilket innebar att det inte ledde till så stora känningar i länder runt omkring. Värst drabbat var Indonesien och då främst staden Aceh på ön Sumatra där uppskattningsvis 131 000 personer dog direkt och indirekt av jordbävningen och den efterföljande tsunamin. Vågorna som slog in över land på ön Sumatra var upp till 25 meter höga, vilket kan jämföras med den våg som nådde Thailand som var cirka 10 meter hög. Det fanns inte heller någon tid att skydda sig mot tsunamin eftersom det bara tog cirka 15 minuter innan den första, stora vågen nådde ön Sumatra.

Tsunamin efter jordbävningen i indiska oceanen

Tsunamin efter jordbävningen var helt oväntad. Normalt brukar en jordbävning som sker i havet spridas ut så att det inte sker några större förändringar av havsytan. Jordbävningen i indiska oceanen gjorde att det skapades en förhöjd havsbotten på en sträcka av hela 1 200 kilometer, vilket ledde till att vattenytan höjdes över en lång sträcka och därmed bidrog till en våg som var 1 200 kilometer lång. Precis vid jordbävningens epicentrum höjdes havsbotten med 12 meter vilket innebar att vattnet trycktes upp så att även havsytan höjdes. Det var tsunamin som bidrog till att så många människor fick sätta livet till i ett flertal länder som bland annat i Thailand, Indien, Sri Lanka och framför allt i Indonesien.

Den jättevåg som skapades transporteras hundratals kilometer. 2 timmar efter jordbävningen så sögs vattnet från Thailands stränder bort vilket skapade stor förvåning och förvirring. 25 minuter senare slog den första jättevågen, som hade en höjd på cirka 10 meter till. Vågen drog in över Thailands stränder och och krossade allt i dess väg. De personer som inte dog direkt när vågen dränkte turistorter som Phuket, Khao Lak, Krabi och Phi Phi Island drogs istället med ut till havs när vattnet drog sig tillbaka och drunknade. Det värst drabbade området var Khao Lak, där den första jättevågen slog till. Totalt dog det 8 400 personer i Thailand varav cirka 2 400 personer var turister. Sverige var det land, utanför Thailand, som drabbades hårdast av tsunamin som slog till mot Thailand. Hela 542 svenska omkom och cirka 1 500 skadades i Thailand då tsunamin slog till.

Totalt uppskattar man att tsunamin krävde cirka 230 000-300 000 liv medan miljontals människor skadades. Cirka 5 miljoner människor förlorade sina hem och sina ägodelar i tsunamin.