blog2

Naturkatastrofer

Naturkatastrofer är mycket svårt att skydda sig ifrån. Ofta kan man förutse en del naturkatastrofer och därmed hinna göra en del förberedelser för att lindra skadorna. Dock är det väldigt svårt att förutse styrkan av en naturkatastrof och det är egentligen först när ett väderfenomen går över styr som det uppstår en katastrof. En naturkatastrof är en händelse som naturen själv skapar och som inte går att förhindra. Det enda som finns att göra i samband med en naturkatastrof är att försöka lindra skadorna och har en bra förberedelse för att hantera hjälparbetet efter naturkatastrofen.

En naturkatastrof leder vanligtvis till egendomsskador vilket innebär att många personer förlorar sitt hem och sina ägodelar. Ofta drabbas även boskap och grödor av naturkatastrofer vilket kan få ytterligare långtgående konsekvenser en lång till framöver för de berörda. De vanligaste naturkatastroferna är tyfoner eller orkaner, översvämningar, skogsbränder, svår torka, laviner, vulkanutbrott, värmeböljor, epidemier eller pandemier.

 

Värmeböljan år 2003

Värmeböljan som pågick mellan den 2-13 augusti år 2003 är en av de värsta naturkatastroferna i modern tid. Värmeböljan drabbade främst västra och sydvästra Europa och den högsta temperaturen som uppmättes under denna period var på hela 47,3 grader Celsius. Under denna värmebölja dog mellan 35 000 upp till 50 000 personer. Värst drabbat var Frankrike där cirka 15 000 personer fick sätta livet till. Värmeböljan ledde också till att flera andra naturkatastrofer bildades som bland annat jordskred och skogsbränder. I Portugal förstördes 10 procent av landets skogar i skogsbränderna, som dessutom krävde ett flertal ytterligare dödsoffer.

Orkanen Katrina

Den tropiska cyklonen Katrina drabbade USA:s södra delar och är en av de värsta naturkatastrofer som har drabbat USA. Cyklonen skapades ute på Atlanten i slutet på augusti år 2005 och rörde sig sedan mot det amerikanska fastlandet. Från början ansåg man inte att denna cyklon var speciellt stark och därmed skulle utgöra några större skador men cyklonen Katrina var mycket oberäknelig och det var svårt att tolka hur den skulle röra sig. När Cyklonen senare gick ut över havet trodde man att den skulle försvinna vidare och sedan dö ut men istället ökade cyklonen i styrka med vindar på upp till 290 km/h och gick tillbaka över land och ödelade stora delar av New Orleans och ett flertal andra kuststäder. Större delen av New Orleans stod under vatten och tusentals hus och byggnader jämnades med marken. Totalt dog cirka 1 800 personer av cyklonen Katrina.

Jordbävningen på Haiti år 2010

Jordbävningen som inträffade på Haiti den 12 januari år 2010 skapade en stor förödelse och krävde också många liv. Det uppskattas att mindre än 100 000 personer dog, mellan 50 000 – 100 000 personer, även om Haitis regering själva uppger att jordbävningen krävde 212 000 personers liv medan 300 000 personer skadades. Dessutom blev 100 000 tals personer hemlösa efter att deras hus blivit förstörda. Jordbävningen inträffade strax före klockan 17:00, lokal tid, och hade magnituden 7,8 på richterskalan. Det inträffade även ett stort antal efterskalv under ett flertal dagar efter jordbävningen där hela 54 stycken efterskalv hade en magnitud på över 4,5 på richterskalan.