Katastrofberedskap

Om det inträffar en naturkatastrof eller någon annan form av kris är det bra att man tar del av så mycket information som möjligt så att man kan förbereda sig på bästa sätt. I samband med kriser så kommer myndigheterna att ge råd men också utfärda vissa restriktioner som kan innebära vissa inskränkningar av medborgarnas frihet. Det kan exempelvis handla om tvångsevakuering, utegångsförbud eller andra former av restriktioner. Sverige drabbas inte speciellt ofta av större kriser som exempelvis naturkatastrofer och när det sker så brukar det ske i en begränsad del av landet. De vanligaste naturkatastroferna som sker i Sverige är bland annat skogsbränder, stormar och översvämningar.

Skulle Sverige av något skäl hamna i en konflikt med ett annat land eller om Sverige skulle ockuperas av en annan nation så bör man ta del av den information och de råd som myndigheterna delar ut. Kanske behöver man inställa sig för militärtjänstgöring eller någon annan form av stödarbete. Oavsett vilken typ av kris som inträffar i Sverige är det viktigt att hålla ihop och tillsammans försöka hantera situationen på bästa sätt. Det är viktigt att ställa upp för sina medmänniskor men också att lyssna och följa myndigheternas råd och restriktioner för att minska skadorna.

 

Krisinformation

När det uppstår en kris så kommer myndigheterna att informera medborgarna genom olika kanaler som bland annat i tv, radio, tidningar och på Internet. Det är viktigt att man tar del av denna information så att man är insatt i vad som händer och hur man själv kan bidra till situationen. Det är också viktigt att man sållar de nyheter som väller ut i bland annat sociala medier då det finns personer, organisationer och även nationer som utnyttjar situationen till att sprida så kallad fake news och propaganda. Därför bör man alltid kontrollera informationen med flera källor om man är minsta osäker på informationen.

 

Om kriget kommer

Om Sverige skulle invaderas eller ockuperas av en annan nation är det viktigt att man uppfyller sina förpliktelser som exempelvis att inställa sig för militärtjänstgöring. Det kan också hända att myndigheter kommer att kalla in personer för att utföra sysslor inom andra typer av hjälpande insatser som exempelvis inom räddningstjänsten eller sjukvård. Det kan också inträffa att myndigheterna kommer att beordra medborgarna att stanna hemma eller att de ska bege sig till en viss plats för att erhålla skydd.

 

Om krisen kommer

Om det uppstår någon form av kris är det, som tidigare nämnts, viktigt att ta del av information som ges från myndigheter och följa de råd och restriktioner som myndigheterna förmedlar ut. Man kan också förbereda mycket själv genom att exempelvis lagra vissa förnödenheter som exempelvis vatten, batterier, en radio, konserver, förbandslåda och annat som kan vara bra att ha tillgång till om Sverige utsätts för en kris. Det finns också personer som har valt att bygga skyddsrum hemma så att de kan ta skydd om det inträffar en kris. I samband med krig finns en risk att all kommunikation kommer att slås ut vilket innebär att man inte kan erhålla någon information. Därför kan det också vara bra att man redan innan det inträffar någon form av kris läser på om hur man bäst ska hantera en krissituation om en sådan inträffar.