Tsunami fakta

Tsunami är en av de naturkatastrofer som kan ställa till med stora skador och även dödsfall 100-tals kilometer bort från där de först skapades. En tsunami kan uppstå efter en jordbävning, ett vulkanutbrott, efter en storm eller då en meteorit slår ned i havet. Det är vanligast att jordbävningar som sker under havsytan är orsaken till att tsunamis skapas. En tsunami kan färdas under havsytan på djupt vatten i 100-tals kilometer med en hastighet på över 700 km/h. Det innebär att det inte tar speciellt lång tid innan en tsunami når kusten i andra länder 100-tals kilometer bort. Trots att en tsunami färdas med en enorm hastighet och kraft under havsytan på djupa hav så kommer man sannolikt inte veta om att man passeras av en tsunami om man befinner sig på havet i en båt.

Det är först när en tsunami närmar sig land, där vattnet är grunt, som jättevågorna skapas som sedan slår in över land. Normalt är inte den första vågen den största utan en tsunami skapar normalt ett flertal vågor där den 3, 4 eller 5:e vågen brukar vara den största och som skapar mest förödelse då den når land. Normalt blir det flest dödsfall efter en tsunami cirka 30 minuter efter en jordbävning, om tsunamin hinner nå land, eftersom det inte finns någon tid att hinna evakuera. Om man är med om en jordbävning och befinner sig nära en havskust bör man alltid ta det säkra före det osäkra och söka skydd på högre höjder.