Hur uppstår en tsunami

En tsunami uppstår efter att det har skett en jordbävning eller ett jordskalv under havsytan men kan också uppstå efter ett vulkanutbrott eller då en meteorit slagit ned i havet. När det sker en jordbävning i havet så kan havsbotten tryckas upp av kraften vilket gör att havsytan höjs. En förhöjning av havsbotten på några meter innebär att havsytan höjs några decimeter. När vattnet kommer i rörelse så kan vågen vandra långa sträckor över havet i över 700 km/h och bli flera 100-tals kilometer bred. Så länge tsunamin befinner sig på djupt vatten märker man inte av den, inte ens om man skulle färdas med ett fartyg genom tsunamin. På djupt vatten är tsunamin som krusningar på havsytan och syns knappt. När sedan tsunamin närmar sig land och havet blir grundare så byggs det upp jättevågor.

När jättevågorna slår in över land kan dessa ha byggts upp så att de har en höjd på flera meter. Den jättevåg som slog in över den indonesiska ön Sumatra i samband med jordbävningen i indiska oceanen år 2004 hade en höjd på hela 25 meter och slog sönder allt i dess väg. 131 000 personer dog på ön Sumatra till följd av tsunamin och totalt dog cirka 230 000-300 000 människor i länder som låg 100 tals kilometer från jordbävningens epicentrum. Båtar, bilar och annan egendom lyfts upp och förflyttas en lång sträcka in över landet. De personer som inte dör då jättevågen slår in över land dras istället med tillbaka då vattnet sugs tillbaka till havet och drunknar.