Vulkaner på Island

Island har hela 130 vulkaner varav flera är aktiva vilket innebär att det alltid finns en viss oro för att det ska ske ett vulkanutbrott på ön. Vulkanerna finns både på fjällen, under vattnet och på glaciärerna. Vissa vulkanerna har under flera års tid spytt ur sig glödande lava medan andra vulkaner har ökad aktivitet och kan när som helst få ett utbrott. Problemet med ett vulkanutbrott är att räddningstjänsten endast får en varning cirka 20 minuter innan en vulkan ska få ett utbrott, vilket är för kort tid för att hinna med att evakuera personer i närområdet.

Ett vulkanutbrott kan ställa till med en hel del problem, inte bara för de som bor i området som riskerar att få sina hem och sina egendomar förstörda. Island får 40 procent av landets inkomster från turismen och vid ett vulkanutbrott så slutar turisterna att komma, vilket är förödande för landets ekonomi. Dessutom släpper vulkanerna ut både giftiga gaser och aska i luften, vilket också stör flygtrafiken, inte bara på Island utan i många andra länder också. När vulkanen Eyjafjallajökull fick ett utbrott år 2010 så påverkades flygtrafiken i stora delar av Europa. Cirka 10 miljoner människor blev strandsatta på flygplatser runt om i Europa i flera dagar. Det innebär att ett vulkanutbrott på Island kan påverka många människor runt om i Europa och inte bara befolkningen på Island, men också förstöra ekonomin för många företag inom resor och turism.

I samband med vulkanutbrott finns det också risk att det utlöser andra naturkatastrofer som exempelvis översvämningar i samband med att glaciärer smälter av värmen eller jordskred. Den giftiga gasen, röken och askan som vulkaner släpper ut i samband med vulkanutbrott är också hälsovådliga och kan påverka personers hälsa även på långa avstånd. Det gör att ett vulkanutbrott kan få allvarliga konsekvenser för de boende i närområdet.

Islands kraftfullaste vulkan har förhöjd aktivitet

På glaciären Vatnajökull finns vulkanen Öræfajökull som under senare tid har visat förhöjd aktivitet. Öræfajökull är en av Islands kraftfullaste vulkaner och har haft utbrott två gånger, år 1362 och år 1727. Nu har Öræfajökull vaknat till liv igen och risken finns att det snart kan ske ett nytt utbrott. Men ingen vet om det kommer att ske om några dagar, månader, om flera år eller om det ens kommer att ske ett utbrott. Skulle vulkanen Öræfajökull få ett utbrott kommer det att påverka både bosatta på Island med också Islands ekonomi. Risken är också stor att om Öræfajökull får ett utbrott kommer även flygtrafiken att vara hotat på nytt i vissa delar av Europa.

Det är inte bara Öræfajökull som har förhöjd aktivitet utan det finns också ett flertal andra vulkaner på Island som har visat på förhöjd aktivitet. Det kommer säkerligen att leda till att åtminstone en eller flera vulkaner på Island kommer att ha ett utbrott inom de närmaste åren.