världens största tsunami

Det finns ett flertal kända tsunamin som varit stora, om man ser till höjden på de vågor som skapas. Det finns en myt att världens största tsunami skapades i Lituya Bay i USA på 1950-talet, då ett jordskred fick 30 miljoner kubikmeter landmassor att hamna i havet. Den vågen sägs att varit 543 meter hög. Dock är det inget som har bekräftats eftersom det inte fanns någon som såg denna tsunami. Den största våg som har skapats av en tsunami och som har kunnat uppmätas är den jättevåg som slog in över Alaska år 1958. Den jättevågen hade en höjd på hela 30,5 meter. Utanför Nya Zeeland har man också uppmätt en jättevåg som skapats genom en storm och som hade höjden av 23,8 meter.

Det sägs att världens största tsunami skapades av en meteorit för 3,5 miljarder år sedan. Denna tsunami anses ha varit så pass omfattande att den slog ut allt liv på jorden. Men även det är bara spekulationer.

Tsunamin som gjort mest skada

Världens största jordbävning som inträffade 16 mil utanför Chiles kust den 22 maj 1960 sägs ha skapat vågor som varit 25 meter höga då de slog in över Chiles kust. Tsunamin fortsatte sedan sin färd och 22 timmar senare slog jättevågor in över Japans kust. Den tsunami som orsakat mest skada under modern tid anses nog vara den tsunami som skapades efter jordbävningen i indiska oceanen år 2004. Uppemot 230 000-300 000 personer fick sätta livet till i ett flertal länder, varav 131 000 personer dog direkt på den indonesiska ön Sumatra, som dränktes i jättevågor redan 15 minuter efter jordbävningen.