Harrisburg kärnkraftsolycka

Harrisburg kärnkraftsolycka inträffade den 28 mars år 1979 och uppstod på grund av den mänskliga faktorn och efter hel del missbedömningar som ledde till flera ödesdigra beslut. Kärnkraftverket Three Mile Island, som ligger strax utanför Harrisburg i staten Pennsylvania i USA och bara 20 mil från Washington DC, kunde ha orsakat en katastrof av enorma mått. Som tur var så lyckades man begränsa utsläppet av radioaktiva ämnen till ett minimum. Detta gjorde att mängden av radioaktiva ämnen utanför kärnkraftverket inte var tillräckligt höga för att skada människor eller djur.

Efter Harrisburgsolyckan har det skett två ytterligare kärnkraftsolyckor med fara för omgivningen, dels i Tjernobyl, Ukraina, år 1986 och dels i Fukushima, Japan, år 2011. Både dessa olyckor klassade som en 7:a på olycksskalan, vilket är den högsta klassificeringen i samband med kärnkraftsolyckor.

Harrisburgolyckan

Harrisburgsolyckan uppstod genom ett missförstånd. En mätare indikerade att en vattenventil hade stängts efter en service men ventilen hade istället fastnat i öppet läge. Det gjorde att man uppfattade att massor av vatten forsade in för att kyla reaktorn och man fattade då beslut om att manuellt släppa ut kylvattnet så att inte reaktorn skulle skadas. Men det fanns inget kylvatten som forsade in, allt var bra, men när vattnet manuellt släpptes ut så försvann allt kylvatten och reaktorn blev upphettad. Utöver detta skedde ytterligare felbedömningar av situationen som ledde till att man tog flera felaktiga beslut, vilket förvärrade situationen ytterligare.

Till skillnad mot naturkatastrofer så kunde, med facit i hand, Harrisburgsolyckan ha undvikits om det hade funnits bättre instruktioner, fler kontrollsystem och fattats bättre beslut. Som tur var så ledde inte olyckan till att några större mängder radioaktiva stråldoser släpptes ut i omgivningarna. Detta innebar att Harrisburgsolyckan inte krävde några dödsfall eller förorsakade några skador för de boende i området. Men det hade kunnat sluta mycket värre men som tur var fick man kontroll över situationen så pass snabbt så att det inte uppstod någon större härdsmälta.

Harrisburg 1979

Innan Harrisburgolyckan så ansåg man det vara helt osannolikt att det skulle inträffa någon större kärnkraftsolycka eftersom man ansåg att säkerheten för ett kärnkraftverk vara mycket rigorös. Med det visade sig vara fel samtidigt som man också glömde bort den mänskliga faktorn. Vid samtliga kärnkraftsolyckor som skett så har dessa förvärrats på grund av missbedömningar i samband med avläsningen av kontrollsystemen. Man har tagit för givet att systemen inte kan visa fel men det har också funnits en brist i informationen kring hur kontroller ska ske när ett system indikerar att ett fel har uppdagats.

Harrisburgs kärnkraftsolycka var grunden till att en mängd nya säkerhetsföreskrifter och studier genomfördes för att förbättra säkerheten på ett kärnkraftverk. Det ledde också till att bland annat Sverige ställde krav på kärnkraftverken om att alla utsläpp skulle filtreras. Detta för att den radioaktiva strålningen inte skulle släppas ut i omgivningen om det skulle inträffa en olycka. Harrisburg var den första kärnkraftsolyckan i världen och klassades som en 5:a på en skala av 7, vilket är riskkategori olycka med risk för skada på omgivningen.