Kortförsäkring: Vad är det och vad får man ta del av?

Om du betalar med ditt kreditkort aktiveras dina inkluderade försäkringar per automatik, och det finns i huvudsak två typer av försäkringar som erbjuds såvida du tecknar dig för ett kreditkort; en reseförsäkring med tillhörande delförsäkringar samt shoppingförsäkringar.

 

Den inkluderade reseförsäkringen för kort

Majoriteten av alla kreditkortsutfärdare inkluderar en reseförsäkring som aktiveras per automatik såvida du betalar din resa med ditt kreditkort. Reseförsäkringen kan bland annat innehålla några av följande delförsäkringar.

 

9 vanliga delförsäkringar för resor

 1. Avbeställningsskydd: Gäller vid olycka, sjukdom eller andra oförutsedd händelser. Ersättningsnivån ligger i regel på omkring 15 000 kronor per person, och läkarintyg erfordras alltid vid sjukdom.
 2. Ersättning vid försening av bagage: Ligger ofta på mellan 500 och 2 000 kronor per person, och skiftar beroende på hur länge du blir tvingad att vänta på ditt bagage.
 3. Ersättning vid försening av allmänt färdmedel: Såsom tåg eller buss. Ersättningen ligger ofta på från 5 000 till 1 500 kronor, och beloppet skiftar beroende på hur länge du behöver vänta.
 4. Självriskskydd för bil och hem: Den maximala ersättningen ligger i regel på cirka 10 000 kronor.
 5. Ersättning vid dödsfall: Ligger på cirka 30 000 till 100 000 kronor och det är brukligt att ersättningen skiftar beroende på den avlidnes ålder.
 6. Ersättning vid medicins invaliditet: Det är vanligt att en ersättning på mellan 100 000 och 1 miljon betalas ut. Ersättningen skiftar beroende på typ av skada samt ålder.
 7. Ersättning vid överfall: Ersättningstaket ligger i regel på cirka 10 000 kronor.
 8. Ersättning vid nyckelförlust: Gäller såvida du tappat bort nyckeln till exempelvis hotellrummet eller hyrbilen. En maximal ersättning på 4 000 kronor tillämpas i regel.
 9. Ersättning vid ID-kapning: Somliga kreditkortsutfärdare tar ut en extra avgift för ID-kapningsskydd, medan andra väljer att inkludera förmånen kostnadsfritt. Ersättningstaket ligger i regel på cirka 100 000 kronor och täcker främst de juridiska kostnader som kan uppstå.

 

Tips! Välj rätt kreditkort med rätt kortförsäkring: Det är brukligt att man jämför flera kort innan man bestämmer sig, och det kan du göra på KreditkortJämförelse.se. På den webbsidan återfinns smidiga jämförelsetabeller och utförliga samt ärliga recensioner om kreditkort.

Det existerar även vanligt förekommande regler för att reseförsäkringen ska aktiveras.

 

5 vanliga krav och begränsningar för reseförsäkringen

 1. Reseförsäkringen kan inte ersätta din ordinära hemförsäkring: Kreditkortens reseförsäkringar kompletterar din hemförsäkring, och ger dig med andra ord ersättning när det skydd som inkluderas i din hemförsäkring inte räcker till.
 2. Resan måste i regel kosta minst 1 000 kronor: Kreditkortsutfärdarna tillämpar dock olika regler gällande minimibelopp för resan.
 3. Reseförsäkringen täcker i regel inte hemmaboende barn över 23 år: Även denna aspekt skiljer sig, kreditkorten emellan.
 4. Barn som inte bor hemma inkluderas inte i reseförsäkringens skydd: Denna regel är särskilt vanligt förekommande.
 5. Reseförsäkringen gäller i 60 dagar: Även denna regel är vanlig och variationerna gällande de antal dagar som inkluderas är liten, kreditkortsutfärdarna emellan.

 

De inkluderade shoppingförsäkringarna

Somliga kreditkort, likt det som Komplett Bank utfärdar, erbjuder shoppingförsäkringar som bland annat kan inkludera de förmåner som nämns nedan. Även här är det ett måste att du betalar med ditt kreditkort för försäkringarna ska gälla.

 

3 vanliga shoppingförsäkringar

 1. Allriskförsäkring: Ger dig en ekonomisk ersättning såvida din produkt går sönder på grund av en oförutsägbar och plötslig olycka. Allriskförsäkringen täcker aldrig skador som uppstått vid grav oaktsamhet.
 2. Leveransförsäkring: Ersätter dig såvida din produkt skadas under leveransen, alternativt såvida leveransen uteblir helt.
 3. Köpskydd: Täcker kostnader som uppstår vid olycka eller stöld, och gäller vid köp av personliga produkter till ett värde av maximalt cirka 25 000 kr. Utfärdaren ersätter dig genom att antingen stå för reparations- eller ersättningskostnaderna, och självrisken ligger i regel på cirka 500 kronor.

 

Betalskyddsförsäkringen

Nästan alla kreditkortsutfärdare erbjuder en betalskyddsförsäkring, som i regel kostar cirka 0,8 procent av din totala kreditskuld månatligen. Betalskyddsförsäkringen faller in såvida du blir heltidssjukskriven, arbetslös eller går bort.

Vid bortgång nollställs hela skulden, och vid arbetslöshet eller oförmåga att arbeta ersätts du oftast med cirka 12 % av din kreditskuld månatligen i omkring ett år.

 

Ska man teckna sig för ett betalskydd?

Nej. Att teckna sig för något av de betalskydd som kreditkortsföretagen erbjuder är i regel ofördelaktigt. Främst på grund av att den månatliga avgiften är alltför påtaglig, men även då du kan teckna bättre betalskyddsförsäkringar via regelrätta försäkringsbolag likt Länsförsäkringar.

 • Räkneexempel – betalskydd med kreditkort: Betalförsäkringen kostar 0,8 % av kreditskulden månatligen. Du har en kreditskuld på 50 000 kronor, vilket medför en avgift på 400 kr per månad. Du ersätts i detta fall med (50000*0,12) 6 000 kronor per månad såvida du blir tvungen att nyttja betalskyddet.
 • Exempel – arbetslöshets- och sjukskrivningsskydd via försäkringsbolag: Betalförsäkringen kostar 195 till 395 kr månatligen, och ersätter dig med mellan 3 000 och 7 000 kronor per månad.

Värt att notera är även att kreditkortsföretagen i regel inte ersätter dig för utbrändhet, som är en av de vanligaste orsakerna att man inte jobbar. Kreditkortsföretagens betalskydd har även en lång kvalificeringstid på omkring 30 dagar, varpå du inte har rätt till ersättning.

Summa summarum: Kreditkort erbjuder många fördelar, men betalskyddsförsäkringen är inte en av dessa. Det finns även betalskydd för bilar som bland annat Volkswagen erbjuder, men även de är relativt ofördelaktiga.